Bronze Giraffe Statue
$2995 ea. | AF 18100
L: 30" | W: 19" | H: 21"

Bronze Giraffe Statue
$2995 ea. | AF 18100NA
L: 30" | W: 19" | H: 21"

Bronze Giraffe Family Statues
$14995 gr. | AF 50480-85-90
L: 85" | W: 15" | H: 89"

Bronze Mother & Giraffe Statues
$4995 pr. | AF 50508-06
L: 75" | W: 20" | H: 61"

Bronze Giraffe Statue
$695 ea. | AF 58556M_J
L: 16" | W: 9" | H: 28"

Bronze Giraffe with Baby Statue
$695 ea. | AF 58556NA
L: 16" | W: 9" | H: 28"

Bronze Giaffe Statue
$8995 ea. | AF 76280
L: 112" | W: 32" | H: 169"

Bronze Giaffe Statue
$9495 ea. | AF 76285
L: 159" | W: 32" | H: 107"

Bronze Giaffe Statue
$9495 ea. | AF 76290
L: 147" | W: 30" | H: 134"

Bronze Giaffe Statue
$4995 ea. | AF 76300
L: 75" | W: 22" | H: 85"

Bronze Graffe Statue
$4995 ea. | AF 77022
L: 62" | W: 46" | H: 80"

Bronze Giraffe Statue
$4995 ea. | AF 77024
L: 59" | W: 18" | H: 92"

Bronze Brother & Sister Giraffe Statues
$3995 pr. | AS 057
L: 54" | W: 10" | H: 54"

Bronze Male & Female Giraffe Statues
$7995 pr. | AS TI-043
L: 80" | W: 14" | H: 92"

Bronze Giraffe Statues
$5995 pr. | ASB 641
L: 55" | W: 20" | H: 87"

Bronze Romantic Giraffe Statues
$8995 pr. | ASI BA-6287
L: 54" | W: 18" | H: 89"

Bronze Giraffes Table Base
$2495 ea. | ASI BQ-E089
| H: 29"

Bronze Giraffe Statue
$1495 pr. | DD 1068
L: 16" | W: 10" | H: 30"

Bronze Giraffe Statue
$2495 pr. | DD A-061
| H: 52"

Bronze Giraffe Family Statues
$3295 gr. | DD A-061F
| H: 52"

Bronze Mother & Baby Giraffe Statue
$1695 ea. | DD A-062
L: 48" | W: 12" | H: 36"

Bronze Giraffe Statues
$Call ea. | DD A-271


Bronze Giraffe Statue
$5995 ea. | DD A-304
L: 73" | W: 20" | H: 116"

Bronze Giraffe Statues
$2995 pr. | DK 1251
L: 30" | W: 6" | H: 54"


1 2      Next >

©2017 Bronze-Depot.com, Inc. All Rights Reserved.